1. Wstęp
2. Czym jest robotyzacja?
3. Czy robotów należy się obawiać, czy zatrudnienie robota wpływa na bezpieczeństwo danych osobowych?
4. Wymagania prawne i uwarunkowania biznesowe na przykładzie case study:

  • próbki lekarskie
  • obsługa logistyczna dostaw
  • zgłaszanie działań niepożądanych
  • zarządzanie przetargami i przygotowanie ofert

5. Sesja pytań i odpowiedzi

6. Podsumowanie i wnioski